Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12

Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12

Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12

Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12

Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12
Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12
Mẫu nhà Nhà phố 1 trệt 1 lầu, 1 tum và sân thượng , Quận 12
backtop
-----------------------------------------------------------