Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Nhà phố - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố
Quận/ huyện
Xem thêm
Giá trị
 • Dưới 500 triệu
  56
 • Từ 500 triệu đến 1 tỷ
  13
 • Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
  10
 • Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
  4
 • Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
  2
 • Từ 2.5 tỷ đến 10 tỷ
  14
Xem thêm
Thời điểm thi công
 • Trong tháng này
  5
 • Trong 2 tháng tới
  27
 • Trong 3 tháng tới
  27
 • Trong 6 tháng tới
  27
 • Trong 12 tháng tới
  27
 • Trong 2 năm tới
  27
Xem thêm
Nhà đầu tư
 • Test
  0
 • 11
  0
 • quoctuantran
  0
 • trucnguyen1703
  0
 • Lê quốc định
  0
 • Trần Long
  0
 • Đặng Đức Trọng
  0
 • nhankhoa
  0
 • Võ Hồng Điệp
  0
 • Xây dựng An Nguyễn
  0
 • Giang Tấn Bi
  0
 • Đinh Long
  0
 • Võ Huỳnh Phú
  0
 • Nguyễn Diệu Mai
  0
Xem thêm
94 Công việc được tìm thấy
Phản hồi của bạn
backtop
-----------------------------------------------------------