53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
53 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 17011202
17011202
Đỗ Thế Khoa
Quận Sơn Trà
Đà Nẵng
Lượt xem: 541
Ngày đăng: 12-01-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Cải tạo sữa chữa

Chiều rộng

7m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

20m

Thời gian dự kiến thi công

10-03-2017

Dự tính chi phí xây dựng

0 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------