52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
52 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 17011201
17011201
Thái Thị Hồng Uyên
Quận 5
Hồ Chí Minh
Lượt xem: 751
Ngày đăng: 12-01-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế kiến trúc

Chiều rộng

4m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

15m

Thời gian dự kiến thi công

03-03-2017

Dự tính chi phí xây dựng

3.800.000.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------