51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
51 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Biệt thự 17011102
17011102
Nguyễn Văn Hùng
Quận Đống Đa
Hà Nội
Lượt xem: 515
Ngày đăng: 11-01-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

10m

Loại công trình

Biệt thự

Chiều dài

20m

Thời gian dự kiến thi công

01-03-2017

Dự tính chi phí xây dựng

0 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------