50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
50 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 17011101
17011101
Lương Ngọc Bình
Huyện Bạch Long Vĩ
Hải Phòng
Lượt xem: 639
Ngày đăng: 11-01-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

6m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

18m

Thời gian dự kiến thi công

13-01-2017

Dự tính chi phí xây dựng

3.000.000.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------