47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
47 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà hàng khách sạn 17011003
17011003
Trần Văn Long
Quận 11
Hồ Chí Minh
Lượt xem: 664
Ngày đăng: 10-01-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

5m

Loại công trình

Nhà hàng khách sạn

Chiều dài

15m

Thời gian dự kiến thi công

24-02-2017

Dự tính chi phí xây dựng

8.000.000.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

xcACCac

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------