339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
339 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 19031201
19031201
Lê Quang Tuyền
Tiên Yên
Quảng Ninh
Chủ nhà
Lượt xem: 349
Ngày đăng: 12-03-2019
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

5m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

8.86m

Thời gian dự kiến thi công

10-10-2019

Dự tính chi phí xây dựng

0 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------