334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
334 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 19012301
19012301
Trương Đức Long
Thị xã Tân An
Long An
Chủ nhà
Lượt xem: 379
Ngày đăng: 23-01-2019
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế - Thi công (trọn gói)

Chiều rộng

7m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

30m

Thời gian dự kiến thi công

01-03-2019

Dự tính chi phí xây dựng

600.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------