301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
301 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18052907
18052907
Yến Nguyễn
Quận 7
Hồ Chí Minh
Chủ nhà
Lượt xem: 454
Ngày đăng: 29-05-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Cải tạo sữa chữa

Chiều rộng

3m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

20m

Thời gian dự kiến thi công

10-06-2018

Dự tính chi phí xây dựng

70 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------