292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
292 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Biệt thự 18051401
18051401
Trần Hoàng
Bình Long
Bình Phước
Chủ nhà
Lượt xem: 535
Ngày đăng: 14-05-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế - Thi công (trọn gói)

Chiều rộng

8.5m

Loại công trình

Biệt thự

Chiều dài

12.5m

Thời gian dự kiến thi công

23-05-2018

Dự tính chi phí xây dựng

2 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------