284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
284 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18041101
18041101
Bui van binh
Thị xã Bến Cát
Bình Dương
Chủ nhà
Lượt xem: 520
Ngày đăng: 11-04-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế - Thi công (trọn gói)

Chiều rộng

5m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

30m

Thời gian dự kiến thi công

01-06-2018

Dự tính chi phí xây dựng

500 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------