283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
283 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Biệt thự 18040901
18040901
nguyễn hữu nhân
Núi Thành
Quảng Nam
Chủ nhà
Lượt xem: 586
Ngày đăng: 09-04-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

10m

Loại công trình

Biệt thự

Chiều dài

25m

Thời gian dự kiến thi công

28-04-2018

Dự tính chi phí xây dựng

1 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------