271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
271 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18032001
18032001
Hang
Quận 5
Hồ Chí Minh
Chủ nhà
Lượt xem: 562
Ngày đăng: 20-03-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Cải tạo sữa chữa

Chiều rộng

7m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

9m

Thời gian dự kiến thi công

25-03-2018

Dự tính chi phí xây dựng

200 VNĐ

Mô tả chi tiết

Nhà củ sửa chửa lại

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------