268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
268 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18031602
18031602
Nguyễn Văn Đăng Trình
Hoà Thành
Tây Ninh
Chủ nhà
Lượt xem: 670
Ngày đăng: 16-03-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế kiến trúc

Chiều rộng

7.6m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

16m

Thời gian dự kiến thi công

01-08-2018

Dự tính chi phí xây dựng

1.000.000.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------