264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
264 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18031301
18031301
Vũ Huy Lý
Thị xã Thuận An
Bình Dương
Chủ nhà
Lượt xem: 583
Ngày đăng: 13-03-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

5m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

15m

Thời gian dự kiến thi công

15-08-2018

Dự tính chi phí xây dựng

0 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------