251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
251 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18012801
18012801
Lê văn a
Đức Trọng
Lâm Đồng
Chủ nhà
Lượt xem: 786
Ngày đăng: 28-01-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế kiến trúc

Chiều rộng

10m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

15m

Thời gian dự kiến thi công

28-01-2018

Dự tính chi phí xây dựng

1.000.000.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------