250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
250 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 18012101
18012101
Vuong
Quận 12
Hồ Chí Minh
Chủ nhà
Lượt xem: 594
Ngày đăng: 21-01-2018
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thi công xây dựng

Chiều rộng

6m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

13.5m

Thời gian dự kiến thi công

01-03-2018

Dự tính chi phí xây dựng

230 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------