212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
212 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 17081801
17081801
Đặng Kim Huệ
Lục Ngạn
Bắc Giang
Chủ nhà
Lượt xem: 387
Ngày đăng: 18-08-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế - Thi công (trọn gói)

Chiều rộng

6m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

10m

Thời gian dự kiến thi công

08-11-2017

Dự tính chi phí xây dựng

600.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------