200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự

200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
200 - Tìm Kiếm Nhà Thầu - Thiết Kế Kiến Trúc - Nhà Phố - Biệt Thự
Công việc Nhà phố 17063001
17063001
Vũ Văn Loát
Thành phố Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhà
Lượt xem: 202
Ngày đăng: 30-06-2017
Tổng quan công việc
Loại dịch vụ

Thiết kế kiến trúc

Chiều rộng

4m

Loại công trình

Nhà phố

Chiều dài

25m

Thời gian dự kiến thi công

02-02-2018

Dự tính chi phí xây dựng

700 VNĐ

Mô tả chi tiết

Hình ảnh công trình
backtop
-----------------------------------------------------------